Voor wie

 • Voor een ieder die de kwaliteit van zijn of haar leven wil verbeteren
 • Voor een ieder die de kwaliteit en intensiteit van zijn of haar relatie(s) wil verbeteren
 • Voor mensen die lichamelijke klachten hebben, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, lusteloosheid, hyperventilatie en benauwdheid
 • Voor mensen die psychisch uit evenwicht zijn. Denk aan burn-out klachten, faalangst, depressieve gevoelens, piekeren en wanneer je veel tijd in je hoofd doorbrengt
 • Voor mensen die een ziekteproces ondergaan of herstellende zijn
 • Voor mensen die hun hoogsensitiviteit willen leren waarderen in plaats van zich er door te laten beperken
 • Voor mensen in een rouwproces, of voor onverwerkte rouw, soms van jaren terug……
 • Voor mensen die in hun leven elke keer een onderstroom tegen komen, die hun leven vertraagt of verzwaart
 • Voor mensen die kiezen voor persoonlijkheidsontwikkeling, zoals zelfacceptatie, zelfkennis en zelfvertrouwen
 • Voor mensen die kiezen voor leven … en minder voor overleven

Klik hieronder voor meer informatie:
Individuele begeleiding
Relatie(werk)begeleiding
Groepswerk

Individuele begeleiding

De verbonden adem is de basis voor de individuele begeleiding aangevuld met de werkvormen die hiervoor zijn genoemd.
In de individuele begeleiding werk je vanuit acceptatie aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid en leer je om te gaan met levensprocessen en situaties uit het dagelijks leven. Waarbij een ieder verantwoordelijk is en blijft voor zijn (haar) eigen leven.
Je moet het wel zelf doen en je hoeft het niet alleen te doen.

Relatie(werk)begeleiding

Voor partners, collega`s, werknemers en werkgever

Welke ondersteuning is wenselijk bij relatiebegeleiding?
In zeer geslaagde relaties komen conflicten en menigsverschillen voor. Het is onvermijdelijk dat er soms spanningen ontstaan door verschillende behoeften, grenzen, omstandigheden en waarneming van situaties. Relaties leren je veel over jezelf!
Relatiewerk maakt de weg helder! Relaties kunnen we gebruiken om te leren en te groeien.
Wat of waardoor wordt jij belemmert in de relatie met de ander of in je functioneren?
Hoe kun je je relatie(s) weer blij, leefbaar en werkbaar maken?
Wanneer zeg je iets of doe je iets om iemand te plezieren?
Waar verloochen je jezelf, waar blijf je trouw aan je zelf?
Van strijd naar verbinding!
Ieder heeft een eigen taak in de relatie, draagt verantwoordelijkheid voor de relatie. De partner/collega kan een spiegel zijn voor oude pijn.
Een relatie of werkrelatie kan ook in disbalans raken, wanneer oude familiepatronen opspelen of voor ballast blijven zorgen.
Knopen ontwarren, onbewuste pijn vrij maken en door laten stromen, kan de relatie weer liefdevol, werkbaar, vrij en voedend maken.
Een investering waard!

Ouder-Kind begeleiding

Kinderen spiegelen ons veel over onze eigen levens.
Elk kind komt zijn of haar ouders ook iets brengen……
Dat is niet altijd direkt zichtbaar, helder……
Er kunnen situaties in het leven van je kind of in jullie beider leven ontstaan, waarbij het moedig is om te zeggen: “Ik weet het even niet meer”….en dan steun te vragen.
Hierbij kun je denken aan de volgende situaties:

 • wanneer je kind een verstoord slaapritme heeft, bv veel wakker is of vaak enge dromen heeft.
 • wanneer je kind moeite heeft met grote gebeurtenissen in zijn of haar leven, bv. bij een echtscheiding, bij verlies van een dierbare, bij een verhuizing, bij veel veranderingen.
 • wanneer je kind onrustig, huilerig, opstandig,vermoeid is.
 • wanneer je kind weinig contact maakt met anderen, stil is, zich terughoudt.
 • wanneer je kind zich niet staande kan houden, zich vaak onmachtig, onzeker of minder waard voelt.

In een voorgesprek met de ouder(s) wordt gekeken naar de hulpvraag van de ouder(s) en naar de hulpvraag van het kind. Deze hulpvragen blijven het uitgangspunt tijdens de begeleiding, zowel het deel van de ouder(s) als ook het deel van het kind verdient aandacht. De afspraken zullen soms samen soms individueel plaats vinden. Het welbevinden van de ouders en van het kind zijn even belangrijk!

Ouder-Jongere begeleiding

Jongeren voelen vaak zo goed en puur aan hoe het leven werkelijk bedoeld is.
Aan de andere kant komen zij steeds vroeger in aanraking met een wereld die veel schaduwzijden toont. Dit kan verwarring scheppen, dit kan moeilijk te vertalen gedrag tot gevolg hebben. In de relatie oudere en jongere kan verwijdering plaatsvinden. Waar is dat kloppend en waar uit zich dat in contactmoeilijkheden?
Waar is het nog hanteerbaar voor ouders en kunnen zij hun jongere nog volgen? En waar is er contactverlies en is dat storend voor een gezonde ontplooiïng van de jongere? Hoe is het gesteld met de draagkracht van de ouder(s) ten aanzien van de draaglast?

Het intake gesprek vindt plaats met de ouder(s) en de jongere, óf met de ouder(s) óf met de jongere. Dit hangt af van de hulpvraag en situatie.

Groepswerk

Deelname Vrouwengroep

(max 8 deelnemers)
Het doel van de vrouwengroep is nieuwe ervaringen te maken om meer in verbinding met jezelf te komen. Vanuit deze verbinding leer je jouw vrouwelijke kracht liefdevoller in te zetten voor jezelf. Je leert ook te ontvangen van andere vrouwen; want steunen kunnen vrouwen al zo goed!
Toch steunen we elkaar ook, vooral met onze aanwezigheid, dit mogen we in vertrouwen ons meer eigen maken.
In de vrouwengroep komen we vier ochtenden bijeen. Iedere ochtend staat een element (aarde, water, vuur, lucht) centraal. Enkele terugkerende onderdelen zijn: in stilte verbondenheid ervaren, meditatie, wensemensen, doelgericht aan de slag, adem je rijker, de gevoelsoefening, luisteren naar muziek, rondje blij….

Deelname Supportsteungroep

De supportsteungroep bestaat uit mannen en vrouwen die tien keer bij elkaar komen, om elkaar te verrijken, te steunen en om innerlijk te groeien.
Het doel van de supportsteungroep is om steeds onvoorwaardelijker in het leven te gaan staan, met onszelf, met de ander en met de omstandigheden. Je leert om steeds meer te leven vanuit je hart en daar naar te handelen.
De bijeenkomsten bestaan uit een vaste structuur die elke keer weer andere ervaringen opleveren. De structuur bestaat uit: het voorlezen van de spelregels, het omzetten van (probleem)situaties met behulp van de elf stappen, het steunen van individuele doelen, de gevoelsoefening, het voorlezen van universele basisprincipes, het vertellen over succes(nieuwe)ervaringen, het uiten en ontvangen van positieve kwaliteiten en het laten doorstromen van allerlei gevoelens door acceptatie.