Werkvormen

De verbonden adem is de basis van de integratieve ademtherapie aangevuld door onderstaande werkvormen. Deze therapievorm brengt jou in contact met (ongeziene) kwaliteiten of (onbewuste) belemmeringen, om je leven vrijer en blijer te kunnen leven. De adem heeft invloed op je lichamelijke en psychisch leven en geeft toegang tot je zieleleven. Het geeft je inzichten, het kan je leven verrijken en je talenten ontvouwen.

Klik op de verschillende werkvormen voor meer informatie:
De verbonden adem
Begeleidingsgesprek
Energetische behandeling
Innerlijk kind-werk
Meditaties, Visualisaties, Affirmaties
Voice Dialogue
Mir-Methode

De verbonden adem
De verbonden adem is een eenvoudige techniek, die het inademen verbindt met het uitademen. Met het volume, de kracht en de locatie van de adem kun je spelen. Op een zodanige manier, dat er emoties en of denkpatronen in jou aangeraakt worden. Veel van jouw gedachten en gevoelens die in het dagelijks leven niet direct aan bod komen en toch in jou aanwezig zijn, verdienen aandacht en respect. De verbonden adem werkt intens op gevoelsniveau en neemt de denkprocessen mee. Doordat je werkelijk contact krijgt met je gevoelens, emoties en gedachten, krijg jij inzichten waar je wat mee kunt. Je raakt oude ballast kwijt, maakt nieuwe welkome gedragingen en je bent beter instaat jezelf meer te waarderen. De adem is dan een brug tussen het voelen en het denken.

Begeleidingsgesprek
Aan de hand van enkele vragen, maken we contact met je wens naar ondersteuning en begeleiding. We staan stil bij wat er nu in je leven gebeurt en door middel van geconcentreed doorvragen maken we een verbinding met andere facetten of gebeurtenissen uit jouw leven. Je wordt getraind om bewust aandacht te geven aan wat je nu denkt of doet of voelt.

Energetische behandeling
We volgen de signalen van het lichaam en kijken waar de energie geblokkeerd is. Door specifieke afstemming, met behulp van de verbonden adem, met intense aandacht en eventuele subtiele aanraking, brengen we je energie in balans. Door geconcentreerd in contact te zijn met alle zintuigen, de verbonden adem en door in ‘stilte’ aanwezig zijn, verbinden we ons met de zichtbare en de onzichtbare wereld. Deze werkvorm is erg helpend bij oude pijn, heftige pijn, wanneer je rouwt….

“Stilte, is het element waarin grote dingen zichzelf verwezenlijken.”
(Thomas Carlyl)

Innerlijk kind-werk
Al wat jij in je kindertijd over jezelf gehoord, gevoeld, gezien en beleefd hebt, blijft je vaak in je volwassen leven onbewust beïnvloeden.
Welke bagage is voedend voor je geweest en welke beperkend?
Welke gevoelens moest jij ‘terughouden’ en welke kon je vrijelijk leven?
Welke gevoelens kon jij accepteren, welke negeerde je en bij welke kwam jij in opstand?
Te denken valt aan gevoelens van macht, onmacht, vertrouwen, wantrouwen, onzekerheid of je te verantwoordelijk voelen voor anderen.
Door de verbonden adem in combinatie met gesprek over je huidige hulpvraag, maak je een verbinding met ervaringen/herinneringen uit je kindertijd.

Meditaties, Visualisaties, Affirmaties
Meditaties:
Stilstaan bij je binnenwereld. Meditaties bevorderen je concentratie, werken ontspannend, maken contact met je intuïtie en geven je inzichten en antwoorden.
Visualisaties:
Zijn zorgvuldig opgebouwde beelden en nemen je mee in de film van je eigen hoofd. Ze geven vaak rust, houvast en inzicht. Ze kunnen je ondersteunen bij moeilijke vraagstukken, ook leiden ze vaak tot acceptatie bij ingrijpende levensprocessen.
Affirmaties:
Zijn korte zinnen of woorden, die je vaak herhaalt, door ze in te ademen, door ze uit te spreken, door ze af te luisteren of door ze op te schrijven. Met affirmaties kun je doelstellingen in het leven bekrachtigen. Je programmeert als het ware je onderbewustzijn. Je leert je aandacht bewust te richten, gedachten over jezelf en over het leven worden bewust beïnvloed en onderzocht. Affirmaties die passend zijn voor jou in je huidige leven, ontstaan meestal door wat je vertelt en door wat je met behulp van de verbonden adem ontdekt.

Voice Dialogue
We gaan erbij voice dialogue vanuit dat er vele subpersoonlijkheden (deel-ikken) in ons leven.
Je hoofd kan vol zitten met onbewuste gedachten, deze klinken door als stemmen. Deze stemmen geven allerlei ideeën en boodschappen door. Zoals de controleur die je wil beschermen tegen gevaar of pijn. Of de pusher in je die van alles moet en altijd doorgaat. En wat te denken van een kritische stem die het nooit goed genoeg vindt.
Door met deze subpersoonlijkheden in dialoog te gaan, kunnen we achter hun beweegredenen komen en ontdekken we hun positieve intentie. Vaak houden deze subpersoonlijkheden bij jou bepaald gedrag in stand, omdat dit voorheen goed werkte.
Ook al zijn je omstandigheden anders geworden, toch blijven je gedachten en gedrag onveranderd. Daardoor kan er een disbalans ontstaan in je leven.
Met voice dialogue krijg je dit helder,(her)ontdek je gedachten(patronen) en gedrag. Je ontdekt wat (nog) werkbaar is voor je leven van nu.
Het is belangrijk om het werk van ons hoofd op waarde te schatten.

Mir-Methode
De MIR-Methode bestaat uit negen stappen. Dit geeft je heel eenvoudig een mogelijkheid in handen om verantwoordelijkheid te nemen over jou leven. Het is een zelfhulpmethode die je zelfgenezend vermogen activeert. Deze methode is gebaseerd op het resetten van je mentale en intuïtieve vermogens. Je gedachten en gevoelens worden ontdaan van ballast uit het verleden, waardoor je zowel lichamelijk als emotioneel een reset krijgt, terug naar hoe je oorspronkelijk bedoeld bent. Wanneer je verdieping wilt in deze zelfhulpmethode, kan je een specifiek persoonlijk protocol op laten stellen. Ik test dit protocol uit met behulp van een spiertest welke aspecten in jou nu en de komende tijd, aandacht nodig hebben.